Informáciu o spracovaní osobných údajov beriem na vedomie. BG-Graspointner s.r.o. zaistí, že spomenuté údaje budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto údaje budú použité výlučne na zasielanie informačných newslettrov a aktualizácii nových dát BIM.

*required field